Ankara Vespidae (Insecta, Hymenoptera) Türleri Üzerine Faunistik Çalışmalar ve Ekolojik Gözlemler

Ayla TÜZÜN, Aysel KEKİLLİOĞLU

Öz


Bu araştırma, 1998-2001 yılları arasında Türkiye’nin başkenti Ankara ili civarında yapılan arazi çalışmaları sonucunda elde edilen 683 örneğe dayanmaktadır. Çalışma sonucunda 4 cinse ait (Vespa, Vespula, Dolichovespula, Polistes ) 9 tür ve 1 alt tür; Vespa orientalis Linnaeus, 1771, Vespula (Paravespula) germanica (Fabricius, 1793), Vespula (Paravespula) vulgaris (Linnaeus, 1758), Dolichovespula (Metavespula) slyvestris (Scopoli, 1763), Polistes (s.str.) gallicus (Linnaeus, 1767), Polistes (s.str.) nimpha (Christ, 1791), Polistes (s.str.) associus Kohl, 1898, Polistes (s.str.) biglumis alpium Blüthgen, 1957, Polistes (s.str.) dominulus (Christ, 1791) saptanmıştır. Bunlardan; Polistes (s.str.) associus ve Polistes (s.str.) biglumus alpium Ankara Faunası için yeni kayıttır. Bu çalışmada ayrıca türlerin habitatları, besin tercihleri, sıcaklık ve nem ilişkileri, gün içinde aktif oldukları periyodlar gibi ekolojik gözleme dayalı bilgiler de verilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Hymenoptera; Vespidae; Fauna; Ekoloji; Ankara

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.