Konya Bölgesindeki Sincaplarda (Sciurus anomalus) Eimeria sp. (Apicomplexa:Eimeriidae)’nin Yayılı

Atilla ARSLAN

Öz


Bu çalımada Konya bölgesinde 13 sincaba (Sciurus anomalus) ait dıkı örnekleri coccidios yönünden incelenmi ve 12’sinde (%92) iki farklı Eimeria sp. tespit edilmitir. Birinci Eimeria sp.’nin sporlanmı ookisti elipsoiddir, 26,8x16,4 (30-24x19-14) m, boy/en oranı 1,63 (1,8-1,6) m; sporokistler ovoid ekilli, 14,2x7,2 (16-13x8-6) m. kinci Eimeria sp.’nin sporlanmı ookisti ovoiddir, 27,9x19 (33-25x21-15) m, boy/en oranı 1,48 (1,7-1,3) m; sporokistler ovoid ekilli, 13,9x7,3 (15-13x8-6) m.

Anahtar Kelimeler


Eimeria; Sincap; Sciurus anomalus; Konya

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.