ERCİYES - ALADAĞ - BOLKAR VE AYDOS DAĞLARININ FLORİSTİK YÖNDEN KARŞILAŞTIRILMASI VE BENZERLİK ORANLARININ TESPİTİ

Hüseyin DURAL

Öz


Bu çalışmada Orta Torosların doğu kesiminde bulunan ve önemli flora alanları olan Erciyes, Aladağlar, Bolkarlar ve Aydos dağlarının floristik özellikleri, sahip oldukları ortak türler yönünden benzeşim oranları, floristik bölge elementi, endemizm, önemli bazı familya ve cinslerin ihtiva ettikleri taksonların sayısal yönden karşılaştırılmaları yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Erciyes; Aladağlar; Bolkarlar; Aydos; Flora

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.