Konya Ana Tahliye Kanalının Çengilli Bölgesi Tarım Topraklarında ve Buğdayda Cu, Cr, Ni ve Pb Derişimlerinin Belirlenmesi

Mustafa KARATAŞ, Ersin GÜLER, Şükrü DURSUN, Celalettin ÖZDEMİR, Mehmet Emin ARGUN

Öz


Atıksulardaki ağır metaller, zehirli olmaları nedeni ile çevre sağlığı açısından oldukça önemlidir. Ağır metalleri içeren atıksular genellikle endüstrilerden kaynaklanmakta, ya bir ön arıtımdan sonra yada hiç arıtılmadan kanalizasyon sistemine deşarj edilmektedir. Özellikle kanala deşarj edilen atıksuları Konya atıksu ana tahliye kanalı civarındaki çiftçilerin tarımda sulama amaçlı kullanmaları ile verimli topraklar kirlenmekte ve bitki kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir. Ağır metaller gıda zinciri yolu ile insanlara ve hayvanlara kadar ulaşarak toksik etki yapmaktadır.

Bu araştırma, Konya Ana Tahliye Kanalının Çengilli bölgesinde atıksular ile sulanan arazilerdeki toprak ve bitkide ağır metal birikmesinin tespiti amacı ile yapılmıştır. Altı aylık süre ile su, toprak numunesi ve üç aylık süre ile de bitki numunesi alınarak ağır metal derişimi analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda, topraktaki ağır metal derişimi, kanal suyuna göre daha fazla olduğu, buğday bitkisindeki ağır metal derişimi ise toksik etki yapacak seviyeye ulaşmadığı tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Ağır metal; kanal atıksuyu; toprak; bitki; toksik etki

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.