Endemik Bir Tür Olan Silene lycaonica’nın (Konya / Türkiye) Tip Lokalitesinden İkinci Kez Toplanması

Osman TUGAY

Öz


Bu çalışmada tip lokalitesinden ikinci kez toplanan Silene lycaonica Chovvdh. taksonunun (Caryophyllaceae) morfolojik özellikleri incelendi. Morfolojik araştırmada, detaylı incelenen S. lycaonica taksonunun bazı eksiklikleri giderildi ve betimi yeniden hazırlandı. Türkiye Florasında Silene balansae Boiss. ile yakından ilişkili olan S. lycaonica'nın ayırıcı karakterleri verildi. Ayrıca S. lycaonica'nın yayılışı, habitat ekolojisi ve tehlike kategorisi ile ilgili bilgiler verildi.


Anahtar Kelimeler


Silene lycaonica; Sclerocalycinae; Caryophyllaceae.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.