H. perforatum H. scabrum L. ve H. kotschyanum Boiss. Ekstrelerinin Antibakteriyel Aktivitelerinin Belirlenmesi

Rüstem DUMAN, Asiye SEVİMLİ

Öz


Hypericum perforatum L., Hypericum scabrum L. ve Hypericum kotschyanum Boiss. (endemik tür)' un toprak üstü kısımlarından elde edilen kloroform, etil asetat, aseton ve etanol ekstrelerinin antibakteriyel aktiviteleri, 10 bakteri türüne [7 Gram-pozitif (Sarcina lutea ATCC 9341, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, Streptococcus feeca//s-klinik izolat, Streptococcus mutans NCTC 10449, Streptococcus pneumoniae ATCC 10015, Streptococcus salivarius RSHE 606) ve 3 Gram-negatif (Escherichia coli ATCC 29998, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Klebsiella pneumoniae-kWnlk izolat)] karşı disk difüzyon metoduyla araştırılmıştır. Bulgularımıza göre; bu üç Hypericum türünün farklı çözgenlerle hazırlanan muhtelif ekstrelerinin genel olarak, Streptococcus feeca//s-klinik izolat ve Streptococcus pneumoniae ATCC 10015 hariç, Gram pozitif bakteri türlerine karşı antibakteriyel aktivitiye sahip olduğu, araştırmada kullanılan Gram-negatif bakteri türlerine karşı ise hiçbir antibakteriyel etkiye sahip olmadıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Hypericum perforatum; Hypericum scabrum; Hypericum kotschyanum; antibakteriyel aktivite; disk difüzyon metodu

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.