Alacadağ (Seydişehir-Konya) ve Çevresinin Florası

İsmail ARSLAN, Hüseyin DURAL, Yavuz BAĞCI

Öz


Bu araştırma 2003-2005 yılları arasında Konya ili Seydişehir ilçesi Alacadağ ve çevresinin florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma alanı Konya ili Seydişehir ilçesi sınırları içerisinde olup Davis’in “Flora of Turkey and the East Aegan Islands" adlı eserinde kullandığı Grid Sistemine göre C4 karesindedir. Araştırma bölgesinden 50 familya ve 188 cinse ait 321 takson tespit edilmiştir. Bölgeden toplanan bitkilerin fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı şöyledir: Iran-Turan % 16.0, Akdeniz % 12.0, Avrupa-Sibirya % 5.0, Geniş yayılışlı % 21.0 ve belirsizler % 46.0‘dır. Bölgedeki endemik takson sayısı 36 olup endemizm oranı ise % 11.1'dir. Araştırma bölgesinde toplanan bitkilerin familyalara göre dağılış yüzdeleri şöyledir: Compositae (49) % 15.26, Leguminosae (33) % 10.28, Labiatae (25) % 8.06, Boraginaceae (17) % 5.48, Rosaceae (16) % 5.16, Ranunculaceae (16) % 5.16,Gramíneas (16) % 5.16, Cruciferae (14) % 4.52, Caryophyllaceae (14) % 4.52, Umbelliferae (14) % 4.52 ve Scrophulariaceae (13) % 4.19’dur. En fazla türe sahip cinsler ise, Astragalus 7,Veronica 7, Galium 7, Centaurea 6, Trifolium 6 , Lamium 6, Silene 5, Hypericum 5, Achillea 5, Ornithogalum 5’dir.

Anahtar Kelimeler


Flora; Alacadağ; Seydişehir; Konya

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.