ÇAVUŞÇU GÖLÜ’NÜN (KONYA/ILGIN) BAZI SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

Baran AŞIKKUTLU, Cengiz AKKÖZ, Betül YILMAZ ÖZTÜRK

Öz


Nisan 2010-Mart 2011 tarihleri arasında yapılan bu çalışmada; farklı özellikteki beş istasyondan su örnekleri alınmıştır. Çavuşçu Gölü’nün su kalitesini belirlemek amacıyla fiziko-kimyasal parametrelerden; amonyum, çözünmüş oksijen, elektriksel iletkenlik, fosfat, kalsiyum, klorit, magnezyum, nitrat, nitrit, pH, potasyum, sıcaklık, su sertliği, sülfata ait değerler bir yıl boyunca aylık olarak ölçülmüştür. Çavuşçu Gölü’nde araştırma sonuçları, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY), insani tüketim amaçlı suların standartları (TS 266), ötrofikasyon sınır değerleri ve organik kirlenme basamağı ile karşılaştırılmıştır. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre su sıcaklığı, çözünmüş oksijen, pH, amonyum, fosfat, nitrat, sülfat değerleri bakımından birinci kalitede olduğu görülmüştür.


Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.