HYOSCYAMUS RETICULATUS’UN HEKZAN VE SU ÖZÜTLERİNİN ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Erdoğan GÜNEŞ, Ahmet UYSAL, Abdurrahman AKTÜMSEK, Yusuf DURAK

Öz


Bu çalışmanın amacı Hyoscyamus reticulatus’dan elde edilen hekzan ve su özütlerinin antioksidan kapasitelerini ve antimikrobiyal etkilerini belirlemektir. Antioksidan kapasite radikal süpürme (DPPH testi), toplam antioksidan kapasite, demir ve bakır indirgeme testlerini içeren dört farklı test sistemi ile araştırıldı. Antimikrobiyal etki sıvı mikro dilüsyon metodu ile değerlendirildi. Fosfomolibdat testi (total antioksidan kapasite) dışında, su özütünün hekzan özütünden daha yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir. Toplam fenolik miktarı hekzan ve su özütünde sırasıyla 15.86 mg GAE/g ve 24.25 mg GAE/g olarak bulunmuştur. Ek olarak, hekzan özütü su özütüne kıyasla önemli bir antimikrobiyal etki göstermiştir. Bu çalışma ile elde edilen sonuçlar açıkça Hyoscyamus reticulatus’un oksidatif ve enfeksiyöz süreçlerde, doğal ajanların bir kaynağı olarak önemli bir potansiyele sahip olduğunu göstermiştir.


Anahtar Kelimeler


: Hyoscyamus, Antioksidan, Antimikrobiyal, Fenolik, Türkiye

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.