ACANTHUS HIRSUTUS ‘UN ASETON ÖZÜTÜNÜN ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Sevilay GÜNER, Gökhan ZENGİN, Abdurrahman AKTÜMSEK

Öz


Acanthus hirsutus Anadolu geleneksel halk hekimliğinde çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada A. hirsutus’un aseton ekstraktının antioksidan özellikleri; toplam antioksidan, serbest radikal süpürme etkinliği (DPPH testi), β-karoten/linoleik asit metodu, demir ve bakır indirgeme güçlerini içeren farklı kimyasal test sistemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Toplam fenolik ve flavonoid içerikler belirlenmiştir. Toplam fenolik ve flavonoid içerik sırasıyla 51.39 mgGAE/g ve 18.60 mgRE/g olarak tespit edilmiştir. DPPH yönteminde 1mg/ml konsantrasyonda %47.87 etkinlik gözlenmiştir. β-karoten/linoleik asit test sisteminde, 1 mg/ml konsantrasyon linoleik asit oksidasyonu %66.83 oranında inhibe edilmiştir.  Demir ve bakır indirgeme güçleri ise konsantrasyona bağlı bir durum sergilemektedir. Bu sonuçlar A. hirsutus’un doğal antioksidanların bir kaynağı olarak gıda ve farmakoloji endüstrilerinde kullanılabileceğini göstermektedir.


Anahtar Kelimeler


Acanthus hirsutus, Antioksidan, Fenolik içerik, Serbest radikal, Türkiye.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.