Türkiye Makrofungus Florası İçin İki Yeni Kayıt

Hasan Hüseyin DOĞAN, Celaleddin ÖZTÜRK, Gıyasettin KAŞIK

Öz


Bu çalışmada, Gloephyllum sepiarium (Wulf.: Fr.) Karst., Inonotus tamaricus (Pat.) Maire, türleri Türkiye’de
ilk defa kaydedilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Yeni Kayıt; Basidiomycetes; Türkiye Makrofungus Florası.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.