Dört Dişli Schiff Baz Sentezi ve Cu(II) ve Ni(II) Komplekslerinin Sentezi

H.İsmet UÇAN

Öz


Değişik substutie diaminlerle (1,4-fenilendiamin, 4,4’-diaminodifenil, 4,4’-diaminodifenilmetan ve 4,4’-diaminodifenileter) salisilaldehit’in reaksiyonu sonucu dört dişli schiff bazları ( 1,4-fenilendiamin-bis-salisilaldehit, 1,1’-bifenil –4,4’diamino-bis-salisilaldehit, 1,1’-difenilmetan-4,4’-diamino-bis-salisilaldehit ve 1,1’-difeniloksi-4,4’-diamino-bis-salisilaldehit) elde edilmiştir. Elde edilen bu değişik schiff bazların kare-düzlem yapılı polimerik Ni(II) ve Cu(II) kompleksleri elde edilerek elementel analiz, IR ve 1 H-NMR analiz çalışmaları ile yapıları aydınlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Salisilaldehit; Schiff bazlar; Metal Kompleksler ve Polimer

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.