Buğday Saplı Sentetik Komposta İlave Edilen Bazı Besin Maddelerinin Agaricus bisporus (Lge.) Sing.'un Misel Gelişmesine, Verimine ve Erkenciliğine Etkisinin Araştırılması

Gıyasettin KAŞIK, Celaleddin ÖZTÜRK

Öz


Bu çalışmada, buğday saplı sentetik komposta ilave edilen bazı besin maddelerinin Agaricus bisporus [Lge.] Sing.'un misel gelişmesine, verimine ve erkenciliğine etkisi araştırılmıştır. Kompost, fermentasyon ve kimyasal dezenfeksiyon metodu ile hazırlanmıştır. İlave besin maddesi olarak mısır unu, buğday yemlik unu, soya fasulyesi küspesi, ayçiçeği tohumu küspesi ve yumurtalık tavuk yemi kullanılmıştır. Denemeler sıcaklığı 17-18.5 °C ve nemi % 80-90 olan üretim odalarında yapılmıştır. En kısa misel sarma süresi, 10 kg kompost içeren ayçiçeği tohumu küspesinin 250 gr ve 350 gramlık miktarlarının ilave edildiği torbalarda [ort. 11 gün] tespit edilmiştir. Verim bakımından ise en yüksek ürün yumurtalık tavuk yeminin 250 gr ve 350 gramlık miktarlarının ilave edildiği torbalarda [2900-2715 gr] tespit edilmiştir. Denemeler sonucunda misel gelişmesi açısından erkencilik sağlandığı gibi, ürün yönünden de artış tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Agaricus bisporus; Buğday Saplı Sentetik Kompost; Mantar Kültürü

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.