Futbol Oyuncularında Spora Bağlı Proteinüri ve Hematüri

Ali ATEŞ, Mehmet KILIÇ, Selda KILIÇ

Öz


Bu araştırma, futbolcularda fiziksel aktiviteye bağlı olarak oluşan proteinüri ve hematüri sıklığının belirlenmesi amacıyla planlandı. Selçuk Üniversitesi Futbol takımındaki oyuncular (n = 10) üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, futbolcuların maç öncesi ve sonrası alınan taze idrar örneklerinde önce reagent strip (Ames Multistix, Miles Ltd.) ile protein reaksiyonu araştırıldı. Daha sonra idrar örnekleri 1500 rpm’de 3 dakika santrifüj edilerek ışık mikroskobunda X40 büyütme ile hematüri yönünden incelendi. Sahada 3-4 ve üzeri eritrosit görülmesi anlamlı kabul edildi. Maç öncesi futbolcuların hiçbirinde proteinüri ve hematüri gözlenmez iken, maç sonrası futbolcuların % 60’ında proteinüri, % 80’inde hematüri meydana geldiği tespit edildi. Elde edilen bulgular, futbolcularda fiziksel aktiviteye bağlı olarak proteinüri ve hematüri oluştuğunu ve hematüri görülme sıklığının proteinüri görülme sıklığından daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler


Spor; Futbol; Proteinüri; Hematüri

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.