Montmorillonitin Metilamin ve Metilamin Hidroklorür Adsorpsiyonu ile Elde Edilen Kil-Organik Komplekslerinin İncelenmesi

Hayrettin KÜÇÜKÇELEBİ, Mehmet TAŞER, Nizamettin ARMAĞAN, Çetin GÜLER

Öz


Bu çalışmada, sulu çözelti formundaki metilamin ve metilamin hidroklorit organik bileşikleri, Ca-montmorillonit kiline adsorplanarak adsorpsiyon izotermleri belirlenmiştir. Saf kil örneği ile kil-organik komplekslerinin XRD desenlerindeki bazal aralıklar karşılaştırılarak, metilamin molekülü ile metilamonyum katyonunun, montmorillonitin katmanları arasındaki yönelimleri saptanmıştır. Örneklerin IR spektrumları karşılaştırılarak, organik molekül ve katyonların kil yüzeyi üzerindeki bağlanma mekanizmaları tartışılmıştır. Ayrıca, organik maddenin, kilin DTA-TGA eğrilerinde oluşturduğu değişmeler analiz edilmiştir

Anahtar Kelimeler


adsorpsiyon izotermleri; kil-organik kompleksleri, infrared spektroskopisi; DTA-TGA eğrileri; x-ray kırınımı.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.