Bazı Makrosiklik Schiff Bazlarının Kalay-II-Komplekslerinin Oluşumu

Kadir ARISOY, Ahmet SENER, Mehmet TUMER

Öz


Benzoinin etilen ve propilendiaminlerle benzende verdiği reaksiyonlar sonucunda ligand olarak kullanılabilecek yeni makrosiklik schiff bazları elde edilir. Bu ligandların kalay -II- klorür ile verdikleri reaksiyon sonucunda yeni kompleksler sentezlendi. Bu komplekslerin yapıları element analizi, 1 HNMR, IR ile belirlend

Anahtar Kelimeler


Kalay-II-bileşikleri; schiff bazları; benzoin

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.