Mağnezitin Kalsinasyon Kinetiği ve Saf MgO Üretimi

Yüksel ABALI

Öz


Bu çalışmada, % 97.35 MgCO3 ihtiva eden mağnezit minerali 500 - 900 0 C sıcaklık aralığında kalsine edildi. Kalsinasyon reaksiyonunun ikinci mertebeden olduğu bulundu ve bu reaksiyona ait aktivasyon enerjisi 173.1 kj/mol olarak hesaplandı. Kalsine cevherin asetik asit çözeltilerinde çözündürülmesiyle elde edilen Mg(CH3COO)2’a NaOH çözeltisi ilave edildi ve Mg(OH)2 üretildi. Mg(OH)2’in 700 0 C’de kalsine edilmesi ile saf MgO elde edildi.

Anahtar Kelimeler


Mağnezit; kalsinasyon kinetiği; mağnezya.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.