Bir Cam Malzemenin Kırılma İndisinin Elipsometrik Yöntemle Belirlenmesi

Gültekin ÇELİK, Haluk ŞAFAK

Öz


Bu çalışmada bir cam malzemenin kırılma indisi elipsometri yöntemi ile belirlenmiştir. Yapılan çalışmada Laser ışık kaynağı kullanılarak değişik gelme açılarında ölçümler alınmıştır. Bulunan deneysel parametreler bilgisayar ortamında değerlendirilerek cam malzemenin kırılma indisi hesaplanmıştır. Bulunan sonuçların literatür ile uyum içerisinde olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler


Elipsometri; kırılma indisi; Jones Hesaplaması

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.