Çekiç Dağı ve Gevne Vadisi Florası ( Hadim-Konya)

Kuddisi ERTUĞRUL, Hüseyin DURAL, Mustafa KARGIOĞLU

Öz


Bu araştırma, l995-1997 yılları arasında Gevne Vadisi ile Çekiç Dağı ve çevresinin florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Konya il sınırları içerisinde yer alan araştırma alanının güney ucu Konya-Antalya il sınırını oluşturur. Araştırma alanı Davis’in kareleme sistemine göre C4 karesinde yer almaktadır. Araştırma sonucunda bölgeden 68 familya ve 282 cinse ait 607 tür ve tür altı takson tespit edilmiştir. Taksonların 133’ü endemik (% 21.9) tir. Floristik elemanların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımları şöyledir: Iran-Turan 132 (% 21.7), Akdeniz 109 (% 17.9), Avrupa-Sibirya 30 (% 4.9), geniş yayılışlı ve yayılış alanları bilinmeyenler 336 (% 54.4) şeklindedir.

Anahtar Kelimeler


Flora; Gevne Vadisi; Çekiç dağı; Hadim; Konya; Türkiye

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.