Mevcut Veriler Kullanılarak Ovulasyon Paternini Tetkik Eden Bir Model Elde Edilmesi

Suzan GAZIOĞLU

Öz


Ovulasyon (yumurtlama), dişi over folikülünden (dişi yumurtalığından) ovumun (yumurtanın) atılmasına verilen addır. Normalde insanlarda bir seferde sadece bir yumurta atılır, nadiren bir menstrual siklusta iki veya daha fazla yumurta atılabilir. Ovum yaklaşık 28 gün süren menstrual siklusun yaklaşık 14. ile 16. günleri arasında atılır. Aktif üreme yılları boyunca her dört haftada bir sağ veya sol overlerden yanlızca birinde tek bir folikül gelişir [1]. Bu çalışma popülasyondan rastgele seçilen ve ayda yanlızca tek yumurta salınması ile karakterize 32 kadından elde edilen verilerle yapılmıştır. Bulgular her kadının 6 menstrual siklusundan elde edilmiştir. Bu çalışmanın amacı kadınlardaki ovulasyon paternini tetkik eden bir model bulmaktır. Çeşitli modeller öne sürülmüştür ve bunların avantajları ve dezavantajları tartışılmıştır. Makov zincir yöntemi başarılı bulunmuştur. Bu modeldeki sonuçlar göstermiştir ki, ovumun sağ veya sol overden atılması yanlızca önceki siklusa bağlıdır ama ondan önceki sikluslara bağlı değildir.

Anahtar Kelimeler


Modelleme; Markov zinciri; Ki-kare testi; ovulasyon paterni.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.