Derinliğe Dayalı Diskriminasyon

Cemal ATAKAN, İhsan KARABULUT

Öz


Bu çalışmada, çok değişkenli veri analizinde son yıllarda kullanılan derinlik kavramına dayalı olarak atama problemi üzerinde durulmuştur. Eşit varyans-kovaryans matrisine sahip iki değişkenli normal dağılımlı kitlelerden üretilen veri kümeleri kullanılarak, klasik diskriminant analizinde tanımlanan hata oranları ve simpleks, yarı-uzay derinlikleri ile yapılan atama kuralına göre elde edilen hata oranları için bazı değerlendirmeler ve gözlemler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Diskriminant analizi; derinlik ölçüsü; simpleks derinliği; yarı-düzlem derinliği; hata oranı.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.