Yığın Hacminin Tahmini İçin Bulanık Doğrusal Regresyon Modelinde Ters Tahmin Metodu

Mustafa SEMİZ, Aşır GENÇ

Öz


Bu çalışmada yığın hacminin tahmini için farklı bir yaklaşım sunulmaktadır. Yığın hacminin tahmini için yakalama-tekrar yakalama yöntemiyle elde edilen bağımlı ve bulanık gözlemlere dayanan ters tahmin yönteminde bulanık doğrusal regresyon modelleri önerilmektedir. Bu çalışmada, iki farklı bulanık model bir örnek üzerinde tartışılmış ve bu modeller için varsayımlar belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Bulanık veri; Doğrusal regresyon modeli; Enküçük kareler yöntemi; yakalama-tekrar yakalama yöntemi; ters tahmin yöntemi; yığın hacmi tahmini.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.