Yüksek Homotopi Gruplarının Demetleri Üzerine Bazı Teoremler

Erdal GÜNER

Öz


Bu çalışmada, irtibatlı lokal eğrisel irtibatlı bir topolojik uzay üzerinde yüksek homotopi gruplarının demeti oluşturularak bazı karakterizasyonları incelenmiştir. (X1,Hn1 ) ve (X2,Hn2 ) iki çift olsun. Eğer f*Hn1>Hn2 bir demet izomorfizmi ise (X1,Hn1 ) ve (X2,Hn2 ) çiftleri arasında bir izomorfizim olduğu gösterilmiştir. n2 (,XH2(,XH n1 ) n2 Anahtar Kelimeler: Yüksek Homotopi Grubu, Abelian Grupların Demeti, Regüler Örtü

Anahtar Kelimeler


Yüksek Homotopi Grubu; Abelian Grupların Demeti; Regüler Örtü Uzayı; Demet İzomorfizmi; Kovaryant Funktor.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.