Homojen Olmayan Dağılmış paremetreli Ortamlarda Dalgaların Yayılma kontrol Problemleri Üzerine

Hülya Yıldırım EKİNCİ, Mahmad İ.MUSTAFAYEV

Öz


Bu makalede, bir boyutlu zamandan baımsız homojen olmayan daılmı parametreli titreim sistemleri için verilen balangıç halinde denge durumunda olmayan fakat sonradan sonlu zaman aralıında denge durumuna getirilen kontrol problemi ele alındı. Bu kontrol problemi L2[ 0,Τ] Hilbert uzayındaki kontrol problemine denk olduu gösterilmitir. Sonuç olarak, homojen olmayan daılmı parametreli ortamlarda dalgaların kontrol probleminin çözümü Hilbert uzayındaki moment probleminin çözümüne getirildi.

Anahtar Kelimeler


Dalga Proseslerinin Kontrolü; Moment Problemi; Titre

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.