Bazı Hafif Radyoaktif Çekirdeklerin Kütle ve Yük Yarıçaplarının Hesaplanması

Erhan ESER, Ş OKUDUCU, N.N. AKTI, M.H. BÖLÜKDEMİR, E. TEL

Öz


Bu çalışmada, kısa yarı ömürlü 16 N, 19 O, 20 F, 46 Sc ve 75 Ge hafif radyoaktif çekirdeklerin kütle ve yük yarıçapları Sly4, SI, SIII, T3, SIV, SKM ve SKM* Skyrme kuvvetleri ile birlikte Skyrme Hartre-Fock metodu kullanılarak hesaplandı. Elde edilen sonuçlar, literatürdeki diğer çalışmaların deneysel ve teorik değerleri ile karşılaştırıldı. Elde edilen sonuçların diğer sonuçlarla uyum içinde olduğu ve Skyrme Hartree-Fock metodunun radyoaktif çekirdeklerin yük yarıçaplarının hesaplanmasında oldukça iyi bir model olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler


Hartre-Fock metodu; radyoaktif çekirdek; kütle yarı çapı ; yük yarı çapı

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.