Araştırma Reaktörleri ve Selçuk Üniversitesi Kampüsü İçin Uygun Bir Reaktör Seçimi

Nuretdin EREN, Rıza OĞUL

Öz


Nükleer reaktörlerin tarihsel gelişimine kısaca değinilerek araştırma reaktörlerinin gelişimi incelendi. Araştırma reaktörlerinin önemi vurgulanarak Selçuk Üniversitesi Kampüsü için ısıtma ve araştırma amaçlı reaktörün uygun olacağı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler


Fisyon reaksiyon; Araştırma reaktörleri.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.