İki Merkezli EFG İntegrallerinin Guseinov Açılım Yöntemi İle Hesaplanması

Erhan AKIN, Ülfet AT AV, Ayhan ÖZMEN, Hüseyin YÜKSEL

Öz


Bu çalışmada iki atomlu moleküllerde, molekülün herhangi bir çekirdeğinde molekül elektronları tarafından oluşturulan elektrik alan gradyentini hesaplamada karşılaşılan iki merkezli elektrik alan gradyenti integrallerinin hesabı için Guseinov’un Slater-tipli atom orbitallerini bir merkezden başka bir merkeze taşıma yöntemi kullanılarak seri açılımlı analitik ifadeler elde edildi. Bu analitik ifadelerden integral değerlen bilgisayarla hesaplandı. Sonuçların literatürde bulunan değerlerle uyum içinde olduğu görüldü.


Anahtar Kelimeler


Guseinov Açılım Yöntemi; Elektrik Alan Gradyenti

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.