Binom Katsayıları Kullanarak Tek Merkezli Overlap, Potansiyel Enerji ve Kinetik Enerji İntegrallerinin Slater-Tipi Orbitaller Üzerinden Hesaplanması

Ayhan ÖZMEN, Yusuf YAKAR, M.Özgür SEZER, Ülfet ATAV, Hüseyin YÜKSEL

Öz


Slater tipi orbitaller kullanılarak tek-merkez overlap, potansiyel enerji ve kinetik enerji integralleri binom katsayıları cinsinden analitik ifadeler olarak elde edilmiştir. Bu Integraller farklı kuantum sayıları ve farklı perdeleme sabitleri için hesaplanmış, hesaplarda merkezi işlem birimi (CPU) zamanlarının faktöriyelli ifadelere göre küçük olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Slater tipi orbitaller; overlap integralleri; kinetik ve potansiyel enerji integralleri.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.