Fenol, p-Bromfenol ve p-Nitrofenol Moleküllerinin Moleküler Elektronik Spektroskopi Yöntemiyle İncelenmesi

Bekir ÇAKIR, Ayhan ÖZMEN, Yusuf YAKAR, M.Özgür SEZER, Hüseyin YÜKSEL

Öz


Bu çalışmada fenol, p-bromfenol ve p-nitrofenol organik bileşiklerinin farklı çözücüler içinde değişik konsantrasyonlarda alman mor ötesi-görüniir bölge spektrumları incelendi. Bileşiklerin geçişlerdeki etkin elektronik yapısı belirlendi. Beer-Lambert konsantrasyon bölgesi sınırları içinde kalarak alınan spektrumlarda çözücünün, moleküllerin geçiş dalga boyu piklerine olan etkileri incelendi, çözücünün polarlığına göre dalga boyunun kırmızıya kaydığı ve spektrum şiddetinin çözücü konsantrasyonuyla orantılı olarak değiştiği belirlendi.

Anahtar Kelimeler


Fenol; p-bromfenol; p-nitrofenol; elektronik spektroskopi.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.