Konya ve Çevresinde Yetişen Muscari Mili. Cinsi Türleri Üzerine Morfolojik Bir Araştırma

Tuna Uysal, Hüseyin Dural, Kuddisi Ertuğrul

Öz


Bu çalışmada Konya ili ve çevresinde yayılış gösteren Muscari türleri morfolojik olarak incelenmiştir. Aralarındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya çıkarılmıştır. Kullanışlı bir teşhis anahtarı ile birlikte türlerin detaylı betimleri verilmiştir. Sayısal analizlerde toplam 63 karakter kullanarak bir veri matrisi oluşturulmuş ve türlerin akrabalık ilişkileri ortaya çıkarılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Muscari; Morfoloji; Sayısal analizler; Konya

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.