Anizotropik Ortamda Işığın Davranışı: Stokes- Mueller Matris Hesaplaması

Haluk ŞAFAK, Sebahaddin ALPTEKİN, Atilla GÜLEÇ

Öz


Anizotropik bir ortamın çift kırıcılık ve çift renklilik özellikleri Mueller matris formalizmi çerçevesinde analitik olarak incelenmiş ve farklı olası durumlar için lineer ve dairesel kutuplanma derecelerinin ışığın ortam içerisinde aldığı yol ile değişimi araştırılmıştır. Bu değişimlerin incelenmesi sonucu, çift kırıcılık özelliğinin çift renklilikten daha baskın olduğu durumlarda, anizotropik bir ortamda ilerleyen ışığın kutuplanma derecesinin bir salınım davranışı gösterdiği, diğer taraftan çift renklilik özelliğinin çift kırıcılıktan daha büyük olduğu durumlarda ise kutuplanma derecesinin hiperbolik bir değişim gösterdiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Mueller ve Jones matrisleri; Kutuplanma; Stokes vektörleri; Çift kırıcılık; iki renklilik.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.