İki Centaurea L. [Compositae; Sect.: Chartolepis (Cass.) DC.] Taksonu Üzerine Morfolojik ve Karyolojik Bir Araştırma

Osman TUGAY, Tuna UYSAL, Kuddisi ERTUĞRUL

Öz


Bu çalışmada farklı bölgelerden toplanan iki Centaurea L. taksonunun (Centaurea glastifolia L. and Centaurea pterocaula Trautv.) morfolojik özellikleri ve kromozom sayıları incelendi. Morfolojik araştırmada, detaylı incelenen C. glastifolia ve C. pterocaula taksonlarının betimleri yeniden hazırlandı. Karyolojik araştırmada, taksonlara ait tohumlar araziden toplandıktan sonra, çimlendirildi ve kök uçlarında ezme metoduyla kromozomlar gözlendi. İncelenen C. glastifolia and C. pterocaula taksonlarının kromozom sayıları belirlendi.


Anahtar Kelimeler


Centaurea glastifolia; Centaurea pterocaula; Türkiye florası

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.