Hadim-Taşkent (Konya), Sarıveliler (Karaman) Yöresi Ballarında Polen Analizi

Yavuz BAĞCI, Bilal TUNÇ

Öz


Bu çalışmada Hadim, Taşkent (Konya) ve Sarıveliler (Karaman) yöresinden toplanan 21 bal örneğinde polen analizi yapılmıştır. Bu örneklerin 10 gramında bulunan Toplam Polen Sayısı (TPS) ve bu polenlerin ait olduğu bitki taksonları tespit edilmiştir.

Bal örneklerden 11'inin polence fakir (1-20.000), 6’sının polence normal (20.000-100.000), 1’inin polence zengin (100.000-500.000) ve 3’ünün ise polence çok zengin (500.000-1.000.000) ballar olduğu belirlenmiştir.

Bal örneklerinde 10'u familya, 53’ü cins ve 2’si tür düzeyinde olmak üzere toplam 65 taksona ait polen teşhis edilmiştir. Bu taksonlardan, Achillea L., Astragalus L. ve Onobrychis Adans. polenleri 1’er örnekte, Trifolium L.’a ait polenler ise 7 örnekte dominant (%) 50) olarak bulunmuştur. İncelenen bal örneklerinin çoğunda polenlerine en yaygın rastlanan familyalar ise; Fabaceae, Asteraceae, Lamiaceae, Rosaceae, Apiaceae, Boraginaceae, Scrophulariaceae ve Plantaginaceae'dir.


Anahtar Kelimeler


Polen; bal; balda polen analizi; Hadim; Taşkent.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.