Konya Bölgesindeki Bazı Vicia L. (Leguminosae) Jür\er\n\n Tohum Protein Profillerinin SDS-PAGE Yöntemi ile Belirlenmesi

Şerife BEYAZBENLİ, Hüseyin DURAL, Emine ARSLAN, Kuddisi ERTUĞRUL

Öz


Bu çalışmada, Konya bölgesindeki Vicia L. (Leguminosae) türlerinin tohum depo protein profilleri SDS-PAGE yöntemi ile belirlenmiştir. V. cracca L. subsp. stenophylla Vel., V. canescens Lab. subsp. gregaria (Boiss.&Heldr.) P.H.Davis, V. caesarea Boiss.&Bal., V. ervilia (L.) VVİlId., V. peregrina L., V. sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. var. nigra, V. narbonensis L. var. narbonensis, V. galilaea Plitm.&Zoh. ve V. faba L. türleri arasındaki genetik uzaklıklar SDS-PAGE yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. V. narbonensis var. narbonensis ve V. galilaea türleri Davis’in Türkiye Florası’ndaki gibi birbirine oldukça yakın bulunurken aynı grupta yer alan V. canescens subsp. gregaria ve V. caesarea diğer Vicia türlerine oldukça uzak bulunmuştur. Protein profili Vicia türlerinin sınıflandırılmasında morfolojik incelemelere ilave olarak faydalı bulunmuştur.


Anahtar Kelimeler


Vicia; SDS-PAGE; Protein profili

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.