Schiff Bazı Türevi immobilize Edilmiş Silika Jel Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Bakırın Uzaklaştırılması

İlkay Hilal GÜBBÜK, Ziya Erdem KOÇ, Mustafa ERSÖZ

Öz


Bu çalışmada schiff bazı türevi olan izonitroasetofenon 4-aminobenzohidrazonun silika yüzeyine, 3- kloropropiltrimetoksisilan bileşiği vasıtası ile immobilizasyonu çalışılmıştır. İmmobilizasyon aşamasında silika jel aktifleştirilerek, 3- kloropropiltrimetoksisilan bileşiği ile silanlaştırılmış, klor grubu üzerinden schiff bazının bağlanması gerçekleştirilmiştir, immobilizasyon reaksiyonları infrared spektroskopisi ve elementel analiz ile karakterize edilmiştir. Sentezlenmiş olan yeni adsorban için Cu(ll) metal iyonlarının adsorpsiyonu çalışılmıştır bakır iyonunun adsorpsiyonuna, adsorban miktarı, adsorpsiyon süresi, pH, metal iyon konsantrasyonu ve sıcaklık etkileri araştırılmıştır.


Anahtar Kelimeler


silika jel; immobilizasyon; adsorpsiyon.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.