İki Farklı Yer Sincabı Türünün Perifer Kan Lenfositlerinde Alfa-Naftil Asetat Esteraz (ANAE) ve Asit Fosfataz (ACP) Aktivitelerinin Belirlenmesi

Haluk ÖZPARLAK

Öz


Bu çalışmada iki farklı yer sincabı türünün perifer kan lenfosit oranları ile alfa-naftil asetat esteraz (ANAE) ve asit fosfataz (ACP) pozitif lenfosit oranlarının ışık mikroskobik düzeyde belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla altı ergin Spermophilus taurensis (Hadim, Konya) ve dört ergin Spermophilus xanthoprymnus (Selçuklu, Konya) örneğinden usulüne uygun olarak kan alınmış ve her örnekten altı adet froti hazırlanarak havada kurutulmuştur. Frotilerden ikisi lenfosit oranının tespit edilmesi için rutin May-Grünwald Giemsa yöntemiyle boyanmıştır. Diğer frotiler fosfat tamponlu glutaraldehit-aseton solüsyonunda tespit edilmiştir. Bu frotilerden ikisine ANAE demonstrasyonu, diğer ikisine ise ACP demonstrasyonu uygulanmıştır. ANAE demonstrasyonu sonucunda her iki türde lenfositlerin çoğunluğu pozitif sonuç vermiştir. ANAE pozitif lenfositlerde iki tip granüler pozitivite tespit edilmiştir. Bu lenfositlerin çoğunda sayıları 1-5 arasında değişen kırmızı-kahverengi iri granüller (nokta tarzında pozitivite) gözlenirken, daha az orandaki lenfositlerde ise yaygın çok sayıda küçük granüller (ince granüler pozitivite) gözlenmiştir. ACP demonstrasyonu sonucunda da her iki türde lenfositlerin çoğunluğu pozitif sonuç vermiştir. ACP pozitif lenfositler sayıları 1-3 arasında değişen pembe-kırmızı küçük granüler tarzda pozitivite göstermiştir. Bunun yanı sıra her iki enzim demonstrasyonunda monositler genellikle sitoplazmalarında güçlü ve yaygın tarzda pozitivite gösterirken, nötrofillerin ise zayıf bir reaksiyon verdiği dikkat çekmiştir. S. taurensis ve S. xanthoprymnus’un lenfosit, ANAE ve ACP pozitif lenfosit oranları arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Ayrıca her bir türün ANAE ve ACP pozitif lenfosit oranları arasında da istatistiksel olarak önemli bir fark tespit edilmemiştir (p>0.05).

Anahtar Kelimeler


Spermophilus taurensis; Spermophilus xanthoprymnus; yer sincabı; lenfosit; alfa-naftil asetat esteraz; asit fosfataz.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.