Araplar Dağı, Çömlek Dağı Ve Çevrelerinin Florası (Derebucak- Konya)

Mehmet DEMİRALAY, Hüseyin DURAL

Öz


Bu çalışma Araplar Dağı, Çömlek Dağı ve çevrelerinin florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma alanı Davis’in kareleme sistemine göre C3 karesinde yer almaktadır. Bölgeden 2004-2005 yılları arasında 650 bitki örneği toplanmış olup 65 familya ve 262 cinse ait 442 takson tespit edilmiştir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı şöyledir: Akdeniz Elementi 64 (% 14.5), Iran-Turan Elementi 64 (%14.5), Avrupa-Sibirya Elementi 21 (% 4.8), geniş yayılışlı 90 (% 20.3) ve fitocoğrafik bölgesi bilinmeyenler 203 (% 45.9)’tür. Endemik takson sayısı 61 (% 13.8)’dir. Çalışma alanında 2 takson Pteridophyta, 440 takson Spermatophyta divisiosuna aittir. Gymnospermae alt divisiosundan 8, Angiospermae alt divisiosundan ise 432 takson tespit edilmiştir. Angiospermae alt divisiosuna ait olan Dicotylédones sınıfında 224 cinse ait 387, Monocotyledones sınıfından 31 cinse ait 45 takson tespit edilmiştir, ihtiva ettiği takson sayısı bakımından en büyük familyalar: Compositae (Asteraceae) 77, Leguminosae (Fabaceae) 51, Labiatae (Lamiaceae) 35, Cruciferae (Brassicaceae) 29, Caryophyllaceae 25, Scrophulariaceae 18, Boraginaceae 17, Gramineae (Poaceae) 17, Umbellifera 15 (Apiaceae), ve Liliaceae 14’dir. En fazla takson içeren cinsler ise: Silene 10, Astragalus 9, Centaurea 8, Trifolium 6, Medicago 6, Salvia 6, Euphorbia 6, Ornithogalum 5, Lathyrus 5, Alyssum 5’dir.


Anahtar Kelimeler


Flora; Derebucak; Gencek; Konya; Türkiye.

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.