Kırıkkale Üniversitesi Kampüs Florası

Ömer Ziya NUGAY, Ahmet DURAN, Bekir DOĞAN

Öz


Araştırma alanı, Kırıkkale III sınırları içinde yer alan Kırıkkale Üniversitesi kampusü ve çevresidir.. Kampüs alanından toplanan 517 bitki örneğinin değerlendirilmesi sonucu 61 familya ve 238 cinse alt 371 tür ve türaltı takson tespit edilmiştir. Bunlardan 15'i kültür bitkisidir. Tür ve tür altı seviyede 30 takson B4 karesi için yeni kayıttır. 45 takson endemik olup endemizm oranı % 12.12’dir. Takson sayılarına göre en büyük familyalar Compositae 48 (%12.93), Leguminosae 47 (%12.66), Cruciferae 36 (%9.70) ve Gramineae 29 (7.81 )’dir. Bu araştırmadaki taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı şöyledir: İran-Turan elementleri % 26.97, Akdeniz elementleri % 7.30 ve Avrupa-Sibirya elementleri % 2.53 ve geniş yayılışlılar ile fitocoğrafik bölgesine karar verilemeyenler ise % 63.20’dir.

Anahtar Kelimeler


Flora; Kırıkkale Üniversitesi; Kampus; Türkiye.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.