Doğrusal Regresyon Çözümlemesinde Çoklu Bağlantı Probleminin Sapan Değer İçeren Küçük Örneklemlerde Bir Simülasyon Çalışması İle Saptanması Ve Sonuçları

Özgül VUPA, Özlem GÜRÜNLÜ ALMA

Öz


Ridge Regresyon (RR) ve Teme! Bileşenler Regresyon (TBR) Çözümlemesi, çoklu doğrusal bağlantı (ÇDB) probleminin varlığında kullanılan regresyon çözümlemesindeki yanlı kestirim yöntemlerindendir. Çoklu bağlantı probleminin varlığı, regresyon katsayılarının En Küçük Kareler (EKK) kestiriminde önemli etkilere sahiptir. Bu problemin en önemli etkisi, regresyon katsayılarının en küçük kareler tahminlerinin büyük varyansa sahip olmalarına neden olmasıdır. Ayrıca veri setinin sapan değer içermesi durumunda bu veri setinin yapısı ve çözüm yaklaşımıda değişmektedir. Bu çalışmada çoklu doğrusal bağlantı probleminin sapan değer içeren küçük örneklemli veri kümelerinde ne zaman ve nasıl oluştuğunun, sonuçlarının ne olduğunun ve bu çoklu doğrusal bağlantı probleminin çözümünün hangi yöntemlerle giderileceğinin tartışılması amaçlanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Çoklu Bağlantı Problemi; En Küçük Kareler Yöntemi, Ridge Regresyon Çözümlemesi; Sapan Değer; Temel Bileşenler RegresyonÇözümlemesi

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.