İki Alanlı Lineer Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresinde Uzay Odaklama ve Kütle Çözünürlüğünün Hesaplanması

Murat YILDIRIM, Hamdi Şükür KILIÇ

Öz


Uçuş zamanlı kütle spektrometreleri (Time-of-FHght Mass Spectrometer, TOFMS) çeşitli numunelerin kütle analizi için yaygın olarak kullanılan cihazlardır. TOFMS tekniğinin uygulanmasını sınırlayan temelde iki faktör bulunmaktadır. Bunlar iyonlaşma bölgesinde oluşan parçacıkların oluştukları noktaların uzaysal dağılımı ve enerji dağılımlarıdır. İyonlaşma bölgesinde farklı konumlarda oluşan aynı kütleli iyonlar dedektöre farklı zamanlarda ulaşırlar. Bu problem uzay odaklanması (space focusing) olarak adlandırılmakta ve sistemin performansını sınırlamaktadır. Bu çalışmada iki alanlı lineer uçuş zamanlı kütle spektrometrelerinin çalışma prensipleri ve sınırlamaları, uzay odaklaması ve kütle çözünürlüğü konuları üzerinde durulmuştur. Uzay odaklaması için kuramsal çözümlerin analizi ve yüklü parçacıklar için iyon optiklerinin modellemesi SIMION 3D 8.0 programı ile yapılmış simülasyon sonuçlan sunulmuştur. Bu çalışmanın amacı iyon optik sistemin daha iyi anlaşılması ve gelecekteki geliştirilecek sistemler için alt yapı oluşturmaktır.


Anahtar Kelimeler


Uçuş zamanlı kütle spektrometre; iyon optik; uzay odaklama ve kütle çözünürlüğü

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.