Nükleer Parçalanmada Kütle Dağılımlarına ve Sıcaklığa Yüzey Enerjisinin Etkileri

Mehmet ERDOĞAN, Nihal BÜYÜKÇİZMECİ

Öz


Bu çalışmada, uyarılmış sonlu çekirdeğin ayrışması sonucu oluşan sıcak parçacıkların kütle dağılımlarına ve sıcaklık değişimlerine yüzey enerjisinin etkileri araştırıldı. 2-12 MeV/nükleon aralığında uyarma enerjisine sahip U238 çekirdeğinin, nükleer ayrışması sonucunda oluşan maksimum kütleli parçacık Amax ve T sıcaklığının yüzey enerjisi ile değişimleri incelendi. Yüzey enerjisinin, nükleer çok katlı parçalanmada kütle dağılımı oluşumunu, maksimum kütleli parçacık oluşumunu ve parçacıkların sıcaklığını etkilediği görüldü. Sıcaklığın uyarma enerjisi ile değişiminin, farklı yüzey enerjileri için sıvı-gaz faz geçiş bölgesinde plato benzeri bir davranış sergilediği gösterildi.

Anahtar Kelimeler


Nükleer çok katlı parçalanma; yüzey enerjisi; kütle dağılımı; faz geçişi

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.