Bir Boyutlu Parabolik Kısmi Diferensiyel Denklemler için Kontrol Parametresinin Nümerik Yöntemlerle Belirlenmesi

Berna BÜLBÜL, Mustafa GÜLSU

Öz


Bu çalışmada bir boyutlu parabolik kısmi diferansiyel denklemlerde ortaya çıkan ters problemlerde, bilinmeyen kontrol parametresi p(t), nümerik yöntemlerle bulunmuştur. Bu amaçla birçok sonlu fark yaklaşımları geliştirilmiştir. Bü sonlu fark yaklaşım teknikleri kullanılarak elde edilen nümerik sonuçlar problemin analitik çözümü karşılaştırılmıştır. Problemin çözüm algoritmasında son yıllarda sıkça kullanılan Maple9 programı kullanılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Sonlu Farklar; Ters problemler; Parabolik denklemler

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.