İzonitrosoasetofenon ve Fenilglioksim Tek Kristallerinde Tuzaklanmış İminoksi Radikallerinin Elektron Spin Rezonansı

Ayhan ÖZMEN, Recep TAPRAMAZ, Fevzi KÖKSAL, Hüseyin YÜKSEL

Öz


Gama ışınlarıyla ışınlanan izonitrosoasetofenon ve fenilglioksim tek kristallerinde tuzaklanan iminoksi radikallerinin Elektron Spin Rezonansı (ESR) ile çalışılmıştır. Bu kristallerde tuzaklanan iminoksi radikalleri izomerik iminoksi radikalleri olduğu anlaşılmış, her iki kristalde de site yarılmaları gözlenmiştir. Her radikal için 14 N ve proton aşırı ince yapı(aş. i. y. ) ve g tensörlerinin esas eksen değerleri; radikaldeki çiftlenmemiş elektron yoğunluk dağılımı, azot üzerindeki spin yoğunluğunun s ve p karekterleri ile CNO bağ açıları hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler


ESR; İminoksi Radikal; Aşırı İnce Yapı Tensörü; g Tensörü

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.