NaCl ve KCl Alkali Halojen Tuzlarının Isısal Uyarımlı Depolarizasyon Akım Eğrilerinden Aktivasyon Enerjilerinin Tayini

Haziret DURMUŞ, Haldun KARABIYIK

Öz


Bu çalışmada, NaCl ve KCl Alkali halojenür tuzlarının basınç altında oluşturulan polikristal pelet numunelerin Isısal Uyarımlı Depolarizasyon ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Isısal uyarılma ile numune uçlarında oluşan depolarizasyon akım eğrilerinden E aktivasyon enerjileri değişik araştırmacılar tarafından pik şekli yöntemi için verilen bağıntılar yardımıyla hesaplanmıştır. Bu E değerlerine bağlı olarak da frekans faktörü s belirlenmiştir. Bulunan bu E ve s değerleri, literatürde verilen değerleri ile karşılaştırıldığında görülen farkın, deneyde kullanılan numunelerin kristal yapılarının karşılaştırma yapılan numunelerin kristal yapılarından farklı olmasından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler


TSP; TS; Aktivasyon enerjisi; Alkali Halojenürler

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.