İki Aşamalı Süreç Tekniği ile Hazırlanan İnce Film CuInSe2 Yarıiletkenlerin Kristal Yapısı

Ö.Faruk YÜKSEL, Haldun KARABIYIK

Öz


Bu çalışmada, iki aşamalı süreç tekniği ile hazırlanmış olan ince film CuInSe2 bileşik yarıiletkenlerin kristal yapısı araştırılmıştır. Farklı Cu/In oranları içerecek şekilde hazırlanmış üç numunedeki Cu, In ve Se miktarları enerji dağılım analizi (EDA) yöntemi ile belirlenmiş ve bu numunelerin alınan X-ışın kırınım (XRD) desenlerinden kristal yapılarının kalkoprit olduğu saptanmıştır. Ayrıca, yapının örgü sabitleri hesaplanmış ve elde edilen sonuçların hacimli (bulk) yapıdaki numuneler ile iyi bir uyum gösterdiği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler


İnce film; CuInSe2; Kalkoprit

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.