Simetri Merkezli İki Boyutlu Ortorombik Bir Örgüde Spin Şekillenimleri

H.Şevki DARENDELİOĞLU

Öz


E. F. Bertaut’ un Faz Mukayese Metodu iki boyutdaki simetri merkezli ortorombik örgüdeki spin proplemine uygulanmıştır.Yayılma vektörleri ve kararlılık koşulları değişim katsayıları arasındaki eşitsizlikler biçiminde ifade edilmiştir. Ayrıca özdeğerler de parametrik olmayan temsiller şeklinde elde edilerek bunların parametrik temsil şeklinde ifade etmenin mümkün olmadığı görülmüştür

Anahtar Kelimeler


Spin Şekillenimi; Değişim Katsayıları; Ortorombik Örgü

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.