Semi δ-Sürekli Fonksiyonlar Üzerine

Ayşe Dilek Maden GÜNGÖR

Öz


Bu makalede, [1]’ de Y. Beceren ve Ş. Yüksel tarafından tanımlanan semi δ-sürekli ve semi δ-açık fonksiyonların bazı özellikleri verilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Semi açık küme; δ-küme; semi sürekli fonksiyon; semi açık fonksiyon; semi δ-sürekli fonksiyon; semi δ-açık fonksiyon

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.