İç Anadolu Bölgesi’ndeki Viola L. (Violaceae) Cinsi Üzerine Nümerik Taksonomik Bir Çalışma

Muhittin DİNÇ, Kuddisi ERTUĞRUL

Öz


Morfolojik, anatomik ve palinolojik veriler, İç Anadolu Bölgesi’nden toplanan ve Viola L. cinsine ait 14 türü temsil eden örneklerden elde edilmiştir. Her tür için 58 karakterin durumu kaydedilmiş ve veriler nümerik taksonomik analizlere tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda, bölgede yayılış gösteren Viola (menekşe) türlerinin yakınlık dereceleri belirlenmiş ve Becker tarafından benimsenen seksiyonal sınıflandırmanın geçerliliği ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler


Viola; Violaceae; taksonomi; İç Anadolu Bölgesi

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.