HF, HCl ve BH Moleküllerinin Elektrik Kuadrupol Momentlerinin Hesaplanması

M.Özgür SEZER, Hüseyin YÜKSEL

Öz


İki atomlu moleküllerin elektrik kuadrupol momentlerinin ifadeleri türetilmiş ve HF, HCl ve BH’ a uygulanmıştır. Hesaplamalar hem Guseinov’ un taşıma formülü kullanılarak Slater-tipi orbitaller (STO) üzerinden hem de Gauss-tipi baz setleri (GTO) kullanan GAMESS programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Hesaplamaların hızlandırılması için faktöriyel içeren ifadeler binom katsayıları cinsinden ifade edilmiştir. Elde edilen sonuçlar literatürle uyum içerisindedir.

Anahtar Kelimeler


Çok kutup momentleri; kuadrupol momenti; Slater-tipi orbitaller

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.