Purification and Partial Characterisation of Catalase from Chicken Liver and the Inhibition Effects of Some Chemicals on the Enzyme Activity

Tülin AYDEMİR, Kevser KURU, Seda ÇINAR

Öz


Katalaz, kısmi indirgenmiş oksijen türleri ve H2O2 nin yükseltgen etkisinden dokuların korunmasında önemli rol oynar. Tavuk karaciğer katalazı, (NH4)2SO4 çöktürmesi, etonol-kloroform muamelesi, CM-Selükoz ve Sephadeks G-200 kromotografisi kullanılarak saflaştırıldı. Jel filitrasyon kromotografisi ile tavuk karaciğer katalazının molekül ağırlığı yaklaşık olarak 235000 Da bulundu. SDS-jel elektroforezi sonucu tavuk karaciğer katalazının molekül ağırlığı 57500 Da olarak bulundu ve 4 alt birimden oluştuğu tespit edildi. Spesifik aktivite 55765.5 U/mg olarak saptandı. Hem içeriğinin kabaca ölçülmesini sağlayan A407/A270 oranı 0.52 olarak bulundu. Enzim için Km değeri 100 mM olarak belirlendi. Enzimin 7.0-10.0 aralığında geniş bir pH optimumuna sahip olduğu görüldü. Tavuk karaciğer katalaz enziminin optimum sıcaklığı 25 °C olarak tespit edildi. Saflaştırılmış enzim aktivitesi KCN, NaN3, β-merkaptoetanol, DTT, iyodoasetamit tarafından inhibe edildi, fakat sodyum dietilditiyokarbamatın enzimi inhibe etmediği görüldü.

Anahtar Kelimeler


Karaciğer; katalaz; purifikasyon

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.